Eesti EFFE suveseminar 2011 Pärnus „Linn kui õpikeskkond“

Neljapäev, 11.august

Linnalooduse päev

10.00 – 13.00 Õppekäik „Inimese jätkusuutlik elu linnas“ Merike Palginõmm (Keskkonnaamet)
13.30 Lõunasöök  
14.00 – 17.00 Töötoad „Loovus ja jätkusuutlikkus“ Maarja-Magdaleena Gild www.maarjamagdaleenagild.ee
17.30 Õhtusöök  
18.00 – 21.00 Vestlusring Pärnu rannas „Kooli tegevused inimese jätkusuutlikkuse toetamisel“  

 

Reede, 12.august

Ajaloo päev

10.00 – 13.00 Loeng „Suurmehi Pärnust“ Aldur Vunk

(Pärnu Muuseum)

13.30 Lõunasöök  
14.30 – 15.30 Muuseumitund Jannseni tänaval Elmar Trink

(Pärnu Muuseum)

16.00 – 17.30 Jalutuskäik Bastionide rajal SA Pärnumaa Turism
17.30 Õhtusöök  
18.30 – 21.30 Loovuse ja vabaduse õpituba Evelin Tamm

 

 

Laupäev, 13.august

Inimese päev

10.00 – 13.00 Loeng – vestlus „Inimese identiteet linnas“ Tiiu Kuurme

(Tallinna Ülikool)

13.00 Lõunasöök ja suveseminari lõpetamine  
     
Soovi korral- õhtul ja öösel Augustiunetus – paljudes erinevates kontserdipaikades toimuvad esinemised ja näitused. Avatud on kohvikud ja töötoad. Julgen soovitadaJ. Katrin Erinevad paigad ja pakkujad üle linna

 

Ööbimine toimub Pärnu 4H keskuses (Allika 2A) omade mattide ja magamiskottidega.

Soovi korral on võimalik sinna jääda üheks ööks veel, et Augustiunetusest osa saada.

Seminarist osavõtumaks 40 eurot (sisaldab ööbimist, toitlustamist ja lektoritasusid).

 

Olete oodatud suvepealinna Pärnusse!

 

Registreerimine ja lähem info:
Katrin Uutsalu

katrin.uutsalu@lv.parnu.ee

tel 55643064

Tiiu Kuurme kirjutab hindamisest

25. oktoobri Postimehes ilmus Tiiu Kuurme artikkel “Hinnatud laps“.

Ühtpidi ütleme oma lapsed olevat hindamatud, teistpidi läheneme neile hindega, mille tulemusel saavad nad paljude otsustajate jaoks oma hinna. See hakkab määrama lapse tulevikku. Sest hinde peamine funktsioon on päritolult ühiskondlik, see selekteerib, kes millekski kõlbab. Ühiskonnad soovivad end taastoota, et kord kujunenud struktuurid täituksid inimestest, kes teeksid seda, mida vaja.

Usk hindesse on nii vankumatu, et koolide tulemuslikkus arvatakse võrdväärseks selle võimsa renomee saanud numbriga. Hinne oma lõplikkuse tõttu ei sunni selle panijaid ega saajaid enam mõtlema, mis on kooliskäimise tegelik tulemus. Sümbol on saanud asjaks eneseks.

Hindamine on omalaadne kirg, mille tagamaaks on eksistentsiaalne ebakindlus. Hinne paneb asjad paika ja inimese lahtrisse. Minu hindamatu laps oli väärt kolme. Olemisega kaasnev ebakindlus on taas kord üle mängitud. Hindest on saanud iseenese püstitatud ikoon kõigeväelisest, mida meelsasti kummardatakse, sest see annab tunde, et asjad on kontrolli all. Hinnet ja hindamist peetakse tugisambaks, millel püsib kool.
Sellel teemal palju ei peatuta. See kuulub samasse rubriiki mitme muu üldteada piinlikkust tekitava nähtusega, mille suhtes on kehtestatud kokkuleppeline vaikus.

Kõik teavad, et kooli tulles tahavad lapsed õppida, sest kirglikult ja loomulikul teel õpiti maailma tundma juba enne kooli. Läheb pisut aega ja mingist hetkest peale tahavad lapsed hindeid ning õpivad hinde nimel. Teadasaamisest saab sund ning hindest präänik-piits.

Eesti haridusdiskursuses on järjest edukamalt õnnestunud vältida isiksuse mõistet ja isesuse (self) kujunemise teemat. Minapilt ning inimelu õnne ja ebaõnne navigatsiooniseadmed, nagu eneseteadvus, enesemääratlus, enesehinnang, eneseusk ja enesejuhtimine konstrueeritakse sotsiaalselt läbi teistelt saadud peegelduste. Filosoof Charles Taylori järgi on indiviidid nii subjektid kui ka objektid iseenda jaoks. Üle kooliläve astunud laps on jõudnud sotsiaal sele näitelavale, kus omatakse ja omistatakse rolle ning püütakse aimata publiku maitset. Sotsiaalne draama «Kool» on jõult ja võimult ebavõrdsete mäng. Hierarhia ladviku õiguseks on panna paika ja panna hindeid. See eeldab meelevalda ja on tugevama õigus.

Hindeid pannes osalevad õpetajad noorte inimeste enesekonstruktsioonis. Hindeid saades õpitakse enese kohta nii mõndagi. Õpitakse olema välise vaatleja poolt mõõdetav ja hinnatav, õpitakse olema objekt, kelle peamine hool on toimetulek mitmesuguste võimukeskuste ootustega.

Sotsiaalteadlaste analüüsides on palju kõneks olnud konformne karakter, teiste poolt juhitud inimene, kelle mõtted ja elu toimivad teiste huvides. Ta õpib hindama oma tühisust ja tähtsust selle järgi, mida arvavad teised, ning usub, et parem hinne näitab tema paremust. Ülesande sisu üle, mille eest hindeid pannakse, ei vaielda ning selle mõtet ei vaidlustata. Tulevikus ollakse valmis täitma kõiki käske, tekitamata enesele eetilisi dilemmasid. Sest tema ju ei vastuta. Elu, ilm ja «mina ise» avanevad temale läbi hindaja silmade ning hindaja juhtimisel.

Hindamise objektiks olemine saab harjumuseks ja võib viia enesest võõrandumisele. Segadus oma intentsioonides, soovides, eesmärkides ja enesetajus on tänapäeva keskkoolilõpetaja tavaline vaimne seisund. Ülikooliuksi avada püüdes ei juhi teda mitte kutsumus, vaid lävend, mis kujunes hinnetest.

Suuremateks hindesõltlasteks kujunevad just tüdrukud, seotuna naise ajaloolise positsiooniga. Si mone de Beavoiri tähelepanek – naist nähakse, aga ei kuulata – aitab mõista, miks nad vaikivad. Alluja aastatuhandetevanune instinkt innustab neid truult säilitama läbini feminiseerunud kooli maskuliinseid väärtusi.

Hindamine meile harjumuspärasel moel töötab vastu hariduse peamisele eesmärgile: inimese iseseisvaks saamisele ning täiskasvanulikkusele, mida iseloomustab suutlikkus vabaduseks ja vastutuseks. Suurem osa hinnatuist jääb hinnet ootavaks õpilaseks ka edaspidi.

Identiteedikirjandusest leiame mõiste «autentne identiteet». Seda võib mõista kui identiteeti-vabastajat, kuivõrd siin ei püüta samastumiste kaudu end millegi välisega siduda, vaid püüeldakse eheduse poole. Autentsus ehk oma loo leidmine on praegu väheste isiksuste eluprojekti keskseks imperatiiviks. Identiteedi autentsusega seoses rõhutatakse  inimolemise eksistentsiaalseid kvaliteete, nagu autonoomia, eetilisus, vastutus, julgus, vitaalsus, vaimsus, mõtestatud elu. Loomingut ja vastutusvõimet kohtame peamiselt autentsete juures.

Hindelummuses ei märgata enam, et õieti kuulub koolilaste juures hindamisele vaid midagi õige kitsast – ametliku õppekavaga nõutud sooritused, lisandväärtusena õpetajale meeldimine. Hinnatakse seda, mida saab mõõta. Välja jääb terve hulk olulisi isiksuslikke omadusi, mille järele hindav kool ei küsi, küll aga teeb seda tööandja: algatusvõime, leidlikkus, innovaatilisus, ettevõtlikkus, koostööoskus jne. Paraku laieneb silt, mis hinnetega kaasneb, isiksusele üldisemalt.

Koolihinde kui uskumuse püsimise kindlustab karmidele maskuliinsetele väärtustele tuginev, ent oma alustes ebakindel ühiskond, mis hindab hierarhiaid, võistluslikkust, positsioone ja võimu, jagab olijad võitjateks ja kaotajateks. Koolihinde kaotamise teeb mõeldamatuks hirm, et kui millegagi ei distsiplineeri ja pole kindlat võrdlemisalust, laguneb süsteem koost. Kes enam kooli tuleb, kui siin hindeid ei saa? Kas aga inimene on loomult laisk või on selliseks õpetatud? Meie haridussüsteemi väärtuste järgi on täiuslik selline kool, mis saab hakkama hoopis ilma inimeseta.

Väljavöte artiklist: Evelin Tamm

Talvekool Unipihal teemaks Eesti kasvatusteaduslik mõttelugu

Iga-aastane õpetajate suvekool toimub sellel aastal ka talvel jaanuaris, et ühiselt küsida Eesti algupärase kasvatusteadusliku mõtte järele. Ettekannetega esinevad Tiiu Kuurme, Jüri Orn, Jüri Ginter ja Ivar Tröner. Kutsed on saadetud ka Airi Liimetsale ja Eda Heinlale.

Üritus toimub Eesti ühes omanäolisemas väikekoolis Unipihal. Koolipapa Lembit Jakobson teeb talvekoolis osalejatele ekskursiooni koolis ja ümbruskonnas ning tutvustab oma pedagoogilist lähenemist.
Osalejate arv on piiratud, koolimaja mahutab kokku 20 osalejat.

Koht: Unipiha Algkool

Aeg: 4. – 6. jaanuar 2011

Osalemistasu 1000 – 500 krooni (kujuneb vastavalt ürituse tegelikele kuludele).

Anna enda osalemise soovist teada evelintamm@yahoo.co.in
Unipiha koolist saab lähemalt lugeda siit.


Suvekool 2011

Eesti EFFE suveseminar 2011 11.-13.augustil Pärnus „Linn kui õpikeskkond“. Mitmekülgsed õpitoad ja arutelud. Ööbimine toimub Pärnu 4H keskuses (Allika 2A) omade mattide ja magamiskottidega. Seminarist osavõtumaks 40 eurot (sisaldab ööbimist, toitlustamist ja lektoritasusid). Olete oodatud suvepealinna Pärnusse! Registreerimine ja lähem info: Katrin Uutsalu katrin.uutsalu@lv.parnu.ee tel 55643064